Ακτινογραφίες κατ' οίκον

Η «Ακτινογραφία κατ’ οίκον» στην Θεσσαλονίκη, είναι μία καινοτόμα και πρωτοποριακή υπηρεσία, που δίνει την δυνατότητα λήψης ακτινολογικών εικόνων υψηλού επιπέδου στο σπίτι εύκολα, γρήγορα και κυρίως αξιόπιστα.

Απευθύνεται σε άτομα που χρήζουν ιατρικής απεικόνισης, αλλά έχουν ουσιώδη δυσκολία μετακίνησης. Οι κύριες ομάδες που χρήζουν «Ακτινογραφίας κατ’οίκον» είναι οι υπερήλικες, οι μετεγχειρητικοί ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ασθενείς με σοβαρά κινητικά προβλήματα, κτλ.

Μετά το πέρας της εξέτασης παραδίδεται φάκελος, στον τόπο υπόδειξης, με την εκτυπωμένη σε φιλμ ακτινογραφία και γνωμάτευση με υπογραφή Ακτινολόγου. Επιπροσθέτως, η εξέταση αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή μέσω e-mail στον ασθενή και τον θεράποντα ιατρό του και τηρείται ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε ασθενή με το σύνολο των εξετάσεών του.