Συμβουλευτική Ομάδα

Η Συμβουλευτική μας Ομάδα αποτελούμενη από έμπειρο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, θα σχεδιάσει το κατάλληλο πλάνο «Νοσηλείας κατ’οίκον» με επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας με μειωμένο κόστος.

Το πλάνο Νοσηλείας περιλαμβάνει αξιόπιστη Ιατρική Παρακολούθηση, Νοσηλευτικές Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, εξιδεικευμένο πρόγραμμα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, καθώς και τον προτεινόμενο Ιατρικό Εξοπλισμό. Οι ασθενείς μας απολαμβάνουν μια ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα τους, συνδυάζοντας ένα εύρος Υπηρεσιών Υγείας προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού ξεχωριστά.

Η εκτίμηση του περιστατικού και η δημιουργία του πλάνου Νοσηλείας παρέχονται δωρεάν.